1 Maja😀 wspominamy warsztaty w semestrze zimowym – TARGI PRACY 💻💸💼🗂🛠 .

Workers’ Day on 1 May😀 we remember the winter semester workshops – JOB FAIR 💻💸💼🗂🛠.