Szkolenia metodyczne

Szkolenia metodyczne są skierowane zarówno do doświadczonych lektorów, jak i nauczycieli szkolnych, którzy muszą nabyć umiejętności niezbędne do nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego. Mają przede wszystkim być wsparciem i inspiracją do aktywnego, efektywnego uczenia, świadomego doboru technik i materiałów. Pomagają usystematyzować wiedzę z dziedziny gramatyki i przełożyć ją na język studenta, tak aby stała się łatwa do zrozumienia.

Szkolenia są prowadzone przez zespół doświadczonych i wykwalifikowanych nauczycieli naszej szkoły, którzy na co dzień pracują również w szkołach, liceach i uniwersytetach.

Wierzymy, że przygotowane przez nas zajęcia, skupione głównie na praktyce, pozwolą uczestnikom spojrzeć z innej perspektywy na swoje lekcje i zainspirują ich do ciągłego poszukiwania nowych, kreatywnych sposobów przekazywania wiedzy.

SZKOLENIE 1


Terminy: 03.06 od 10.00 do 14.30 lub 09.06 od 16.00 do 20.30

W programie m.in.:

“Spójrz na to z drugiej strony”, czyli lekcja języka obcego, podczas której poczujesz się jak student na kursie polskiego:). Proponujemy Ci pierwszą lekcję języka obcego, którego jeszcze nigdy się nie uczyłeś. Podczas tej lekcji będziesz mógł wejść w rolę studenta i zobaczyć jakich doświadcza emocji. Pokażemy, jak ważne jest budowanie strefy komfortu i ile warto zaproponować na początkowym etapie nauczania, żeby nie zniechęcić. Przekonamy Cię, że można poprowadzić ją w sposób ciekawy, oryginalny, a przede wszystkim – bez użycia języka pomocniczego.

Szczegółowy program: pobierz tutaj

Cena: 150 zł

WIP- WYMIANA, INTEGRACJA, PRAKTYKA

20230513_110948(1)

SZKOLENIE 2


Terminy: 22.06 od 16.00 do 19.45

W programie m.in.:

“Sprawdź się w roli lektora”, czyli jak to wszystko wygląda w praktyce:). Skorzystasz z okazji przećwiczenia nowych technik pracy poznanych podczas szkolenia. Razem ze swoim zespołem opracujecie zadania na kominukację dla studentów naszej szkoły i przeprowadzicie z nimi krótkie lekcje.

“Lekcja odwrócona na przykładzie czasu przeszłego”, czyli jak inaczej pracować z grupą, żeby ograniczyć tłumaczenie gramatyki do minimum na zajęciach. Jak przygotować takie lekcje, z jakich materiałów korzystać i na jakich kursach sprawdzą się najlepiej.

Szczegółowy program: pobierz tutaj

Cena: 150 zł

WIP- WYMIANA, INTEGRACJA, PRAKTYKA

shutterstock_522554203

Nasz udział w tworzeniu materiałów dydaktycznych do nauki JPJO

A. Jasińska, M. Waliszko “O Polsce po polsku”

to zbiór 15 plansz do nauki języka polskiego. Każdy plakat pomyślany jako zadanie językowe, przedstawia pewien aspekt polskiej kultury lub polskich realiów, pokazuje kulturowe i językowe zakorzenienie Polski w Europie.

Plansze zachęcają do rozmowy po polsku na interesujące i niepodręcznikowe tematy. Obyczaj, życie codzienne, organizacja społeczna, nauka, kultura materialna i artystyczna dostarczają bodźców do autentycznych dyskusji. Nawet ilustracje rutynowych zajęć kryją w sobie językowe niespodzianki.

Plansze zaprojektowano z myślą o kursach od poziomu A1/A2. Za podstawę przyjęto katalog intencjonalno-pojęciowy i funkcje komunikacyjne przypisane poszczególnym poziomom zaawansowania. Plakaty służą przede wszystkim doskonaleniu sprawności mówienia i wzbogacaniu słownictwa. Różne typy zadań- od historyjek obrazkowych, map aż po gry planszowe- pomagają w zdobywaniu kompetencji komunikacyjnej i kulturowej.

Każdy plakat zaopatrzono w krótki opis dydaktyczny z propozycjami różnorodnych ćwiczeń dostosowanych do poziomu biegłości językowej. Dla poziomów wyższych niż A1/A2 zaproponowano zadania dodatkowe.

Plansze stanowią nieocenioną pomoc dydaktyczną. Łatwe w użyciu i atrakcyjne w formie pobudzają uczących się do mówienia, wywołują zainteresowanie Polską i jej kulturą, sprzyjają wymianie spostrzeżeń i opinii. Słowem- nie nudzą, lecz kształcą!